Pangako Ng Kahapon...
By precioustanz
74
18
196
  • Romance
  • friendship
  • love
  • philippinetimesawards2020
  • promise
  • random
  • romance

Description

Pangakong kailanman ay hindi mapapako. Hindi nga ba mapapako ang binitiwang pangako? Matapos ang thirteen years na paghihintay, magkita kayang muli sina Jekjek at Emily? One shot story written in second person POV.

Pangako Ng Kahapon

Continue Reading on Wattpad
Pangako N...
by precioustanz
74
18
196
Wattpad