Shade of Love (Buen...
By Ineryss
954.8K
29.1K
7.6K
  • Romance
  • buenaventura
  • delafuente
  • ineryss
  • juliedura
  • perfectlystubborn

Description

Makulay ang mundo ni Tracey sa kabila ng estado ng kanilang buhay. Kontento siya sa meron sila, na ang lahat ay nagsisimula sa mababa bago umangat. Masaya siya sa kanilang buhay kahit na binansagan silang tagabundok. Kaya nakatutok na ang buong atensyon niya sa pag-aaral para makatulong sa pamilya balang araw at makaalis sila sa ganoong sitwasyon. But everything changed when her feelings for someone else worsen. Ang lalakeng palagi siyang isinisilong sa dilim at kinukulayan ng itim ang mundo niyang makulay ay unti-unti siyang binibihag. But what if she found herself being comfortable with the shade of black, with the shade of Israel who's going to bring a storm in her life? Is she willing to embrace his dark side? Kaya niya bang sumilong sa isang pagmamahal na walang dinala sa kanya kundi ay dilim lamang?

Prologue

Continue Reading on Wattpad
Shade of...
by Ineryss
954.8K
29.1K
7.6K
Wattpad