Bullets of Love
By Baepreshyy
25.9K
950
384
 • Romance
 • baepreshyy
 • battle
 • bullets
 • family
 • fight
 • flag
 • friendship
 • gun
 • love
 • military
 • mindanao
 • philippines
 • principles
 • religion
 • romance
 • santraandroda
 • soldiers
 • war

Description

"Tinamaan ako ng napakaraming bala na nanggaling sa kaniya." Isang babaeng lumaki sa isang marangya at kilalang pamilya. Isang babae na kabilang sa pamilya ng mga Sundalo. She grew up having everything in her life. Her Family... Her Family is a big treasure for her even though they are strict and perfectionists. She's a badass and bad-mouthed when she's with her friends but a good and an obedient girl when her family is around. Dapat walang mali kahit kaonti sa paningin ng kaniyang Pamilya because she always obeys her Family's commands. And of course, her beloved Grandpa, the General. She hates everything that seems to be poor. Mayaman siya at hindi nakikipagkaibigan sa mga mahihirap. May pagka-matigas ang kaniyang puso. She's reckless. She do whatever she wants, say whatever she wants even hurting someone's feelings but she only does those things without the knowledge of her Family. Ayaw na ayaw niya rin ang mga taong ayaw din ng kaniyang Pamilya. Isa na roon ang mga taong taliwas sa gobyerno lalong lalo na ang mga pangunahing tinutugis ng kaniyang Lolo...ang mga rebelde. But what if things would change? Paano nalang kaya kung mapunta siya sa isang lugar kung saan naroroon ang mga rebelde? This story has a touch of Action.

Bullets of Love

Continue Reading on Wattpad
Bullets o...
by Baepreshyy
25.9K
950
384
Wattpad