အခ်စ္​...
By NadechYayaMyanmar
9.8K
1.7K
252
  • Action
  • chaelisa
  • chaeyoung
  • jenlisa
  • jennie
  • jisoo
  • lisa

Description

lisa *ငါဘြမွာအရင္​းတုန္​းကနင္​့ဆိုတာအရာအားလံုးပါ ဒါေပမ့ဲခုမွာဘဝမွာအခ်စ္​ရန္​ေႂကြးသာပထမ အခ်စ္​ရန္​ေႂကြးသာ ဒုတ္​ိယ အခ်စ္​ရန္​ေႂကြးသာ တတိယ* chae young *နင္​့ထြက္​သြားဆိုထြက္​သြားလာဆိုလာဘာမဆိုနင္​့အတြက္​ပါဘဲနင္​့သာငါဘဝနင္​့သာငါသခင္​ပါ*

အခ်စ္​ ရန္​ေႂကြး

Continue Reading on Wattpad
အခ်...
by NadechYayaMyanmar
9.8K
1.7K
252
Wattpad