Dị thế kiêu h?...
By namnamthegioi
3.4K
44
8
  • Romance
  • caoh
  • chủcông
  • namnamthếgiới
  • nhatcongdathu
  • np
  • songtính
  • tổngcông

Description

Văn án: Người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Đây là Bạch Kiêu suốt đời treo ở bên miệng danh ngôn. Qua hơn hai mươi năm đầu đao liếm huyết nhật tử, cuối cùng chết có ý nghĩa. Mắt một nhắm một mở, Bạch Kiêu xuyên qua thời không, biến thân thế gia đệ tử, lúc này chính là đại đại lương dân một con, ông trời chính là cho hắn cơ hội tẩy trắng. Kết quả...... Một không cẩn thận, lại đi oai. Bạch Kiêu mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, bát rượu một ném, súng lục tận trời một trận loạn xạ: Mẹ bức, lão tử chính là trời sinh thổ phỉ! Đều cấp lão tử đoạt! PS: Bổn văn bao hàm nội dung có điểm nhiều, NP chủ công không thương lượng. Xuyên qua, trọng sinh, song tính chịu, thịt có cốt truyện cũng có. Trước mắt ngày càng ( ngày càng hoàn toàn quyết định bởi với tồn cảo ). Cầu chú ý! Cầu nhắn lại! Cầu bao dưỡng! Hữu nghị nhắc nhở: Không mừng thỉnh điểm góc trên bên phải X, xin đừng tại đây tùy ý BB. Cảm ơn. Ảnh hưởng tác giả càng văn tâm tình, là không đạo đức, lòng dạ hẹp hòi tác giả sẽ nguyền rủa ngươi xuyên qua NP văn. Các ngươi hiểu, tuyệt đối không phải là tổng tiến công văn. Bổn văn tuy lấy dân quốc vì bối cảnh, nhưng kỳ thật là cái tân thế giới, chủ yếu là tác giả lười đến sáng tạo tân bản đồ, mà địa lý lại là toán học lão sư giáo, cho nên vạn nhất có hiểu công việc người đọc ở, các ngươi liền làm lơ văn trung cùng thực tế dân quốc bản đồ có khác biệt địa phương đi. Yêu yêu đát.

Quyển 1

Continue Reading on Wattpad
Dị th?...
by namnamthegioi
3.4K
44
8
Wattpad