Xuyên Thư Chi Th?...
By tieuquyen28_3
3.7K
28
21
  • General Fiction
  • xuyênviệt

Description

Xuyên Thư Chi Thất Học Nữ Phụ Nghịch Tập Ký Tiểu Đông Diệp Convert: tieuquyen28 Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=153896 Chu Sấu Quyên ngày nào đó đi dạo Thư Thành tìm chuyên nghiệp bộ sách thời điểm, bị một bản dân quốc tiểu thuyết cho hấp dẫn. Không vì cái gì khác, liền vì này tiểu thuyết nữ phụ cũng gọi là "Chu Sấu Quyên" . Nàng phiên liễu phiên sách này văn án, là cái dân quốc nam lão sư yêu thượng nữ học sinh, "Phao gia khí tử" trải qua nhấp nhô rốt cuộc cùng một chỗ tình yêu câu chuyện. Chu Sấu Quyên mãn cho rằng cô gái này xứng mang cùng bản thân giống nhau tên, làm thế nào cũng phải là cái khôn khéo gian trá, ám chiêu xuất hiện nhiều lần tuyệt thế ác độc đại mỹ nhân đi? Khả như thế nào cũng không nghĩ đến cái này "Chu Sấu Quyên" lại là cái cổ hủ thủ cựu, thất học lại lão thổ, sức chiến đấu là 0 pháo hôi chính thê nữ phụ. Trượng phu không yêu, bà bà ghét bỏ, ngay cả trong nhà kia vài cái hạ nhân đều trong tối ngoài sáng xem thường nàng.

Phần 1 HẾT

Continue Reading on Wattpad
Xuyên Th...
by tieuquyen28_3
3.7K
28
21
Wattpad