Grims Do Fall In Lo...
By JoeBeniza
665.2K
23.6K
9.7K
  • Fantasy
  • action
  • fantasy
  • featured
  • grimreaper
  • leejongsuk
  • romance
  • romcom
  • teenfantasy

Description

Grim Reaper Series #1 (Story Completed) Si Van Kyle Chua ay isang lalaking "happy-go-lucky" at kung magpalit ng girlfriend ay parang nagpapalit lamang ng damit. Ang sarap ng buhay para sa kanya hangang sa ang akala niyang matagal pang oras sa mundo ay bigla pa lang may taning na. Isang grim reaper ang nagpakita sa kanya kung saan nalaman niya na less than a month na lang ang buhay niya. And the only way to escape death is to prove that Grims do fall in love. Story began: October 2018 Finished: April 2019

Author's Note

Continue Reading on Wattpad
Grims Do...
by JoeBeniza
665.2K
23.6K
9.7K
Wattpad