[Shortfic] VKOOK |...
By TaeKook019597
99.5K
6.1K
1.4K
  • Short Story
  • bts
  • jungkook
  • ngọt
  • taehyung
  • taekook
  • vkook

Description

Mô Tả Truyện 😂 Dạo này tui đọc rất nhiều fic Vkook ngược tàn tạ, làm nước mắt tui cũng chảy hết luôn rồi. Nên viết một câu chuyện ngọt ngào để tự an ủi tâm hồn bé nhỏ của tui. Mạn phép đăng lên đây.

CHAP 1

Continue Reading on Wattpad
[Shortfic...
by TaeKook019597
99.5K
6.1K
1.4K
Wattpad