Glass Heart
By purplenayi
7.2K
232
55
  • Romance
  • amnesia
  • brokenhearted
  • glass
  • heart
  • love
  • memories
  • purplenayi
  • teenfiction
  • youngadult

Description

[Ongoing] "I didn't know I left my heart here, broken, with all the pieces scattered everywhere." After her current break-up ay nag-doubt si Trixie sa sarili. She didn't feel any pain at all. Ni hindi siya nanghinayang sa ilang buwan na pinagsamahan nila tulad din ng mga naunang relationships niya bago ito. Kaya naman nagdesisyon siyang bumalik siya sa probinsya para alamin kung ano ang nangyari sa loob ng 2 taon na nawala sa ala-ala niya. After learning what happened, she went back to all the places in her lost memory to pick up the pieces of her heart.

Prologue

Continue Reading on Wattpad
Glass Hea...
by purplenayi
7.2K
232
55
Wattpad