Bát Linh Niên Đ?...
By tieuquyen28_3
13.0K
170
27
  • General Fiction
  • trọng-sinh

Description

Bát Linh Niên Đại Tiểu Phú Bà Mộ Dung Ca Convert: tieuquyen28 Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=153371 Cái kẻ ngốc ngốc lão nam nhân giữ nàng nửa đời người. Thẳng đến nàng chết, hắn cũng chưa từng cưới vợ. Đồng Nghiên không nghĩ đến còn có cơ hội sống lại. Còn lần này, nàng muốn trước tìm đến hắn, cho hắn một cái yên ổn gia. Trở lại mười tám tuổi thời điểm, đệ đệ còn không có bị quải, ba ba còn không có ngoài ý muốn bỏ mình, mụ mụ còn không có khóc thành người mù. Mà nàng ném xuống 'Bát sắt', rời xa tra nam giả khuê mật, mang theo người nhà của nàng cùng lão nam nhân người nhà đi qua hạnh phúc ngày. Một ngày nào đó, tuổi trẻ bản lão nam nhân kéo bó thạch cao chân, đem một trương kết hôn báo cáo phóng tới trước mặt nàng.

Phần 1 HẾT

Continue Reading on Wattpad
Bát Linh...
by tieuquyen28_3
13.0K
170
27
Wattpad