The Unloved Wife
By Eulytheia
31.7K
1.4K
134
  • Romance
  • bride
  • generalfiction
  • love
  • pain
  • romance
  • sadness
  • spg
  • unlovedwife
  • wife

Description

Unang kita pa lamang ni Elle kay Navid ay nakaramdam na siya ng kakaibang atraksiyon para rito. Who wouldn't get attracted to him? Napakagandang lalaki nito. Idagdag pa na napakabuti ng trato nito sa kanya at sa kanyang lola. At dahil sa kabutihang ipinapakita nito sa kanya ay hindi niya napigilan ang sariling mahalin ito. Alam niyang suntok sa buwan ang mahalin din siya nito kaya't itinago na lamang niya ang pagmamahal niya para sa binata. Ngunit dahil sa isang gabing hindi naman dapat nangyari ay napilitan itong pakasalan siya, sa kagustuhan na rin ng mga magulang nito. And that's how Navid started hating her. Paano kaya ipaglalaban ni Elle ang kanilang samahan bilang mag-asawa kung sa simula pa lamang ay isang pagkakamali lang naman ang lahat? Will she be able to survive with all the pain and heartaches that her husband was giving her? Will the unloved wife be able to get the love and happiness that she wanted? Cover by Euluxuria

The Unloved Wife

Continue Reading on Wattpad
The Unlov...
by Eulytheia
31.7K
1.4K
134
Wattpad