Đoản-Đồng nh?...
By Tangmoemoe
4.4K
231
27
  • Short Story
  • doan
  • dongnhan
  • madaotosu
  • ooc

Description

Truyện tóm tắt , lấy cảm hứng từ một chỗ role Ma Đạo Tổ Sư Truyện tự viết dù không hay thì cũng mong đừng mang đi đâu Ship cp nào là quyền của tui , xin đừng ném đá , cho dù crack ship Chúc mấy cô đọc vui vẻ

Truy Nghi (01):Trò chuyện

Continue Reading on Wattpad
Đoản-?...
by Tangmoemoe
4.4K
231
27
Wattpad