[12cs _ Game ] L.O...
By twicefish_
297
37
7
 • Random
 • action
 • bảobình
 • game
 • kimngưu
 • lay
 • nhanma
 • songngu
 • sutu
 • thienbinh
 • thienyet
 • xunu

Description

Một nhóm "bạn" màu mè Lạc trôi vào phần mềm game sắp ra mắt Vượt qua 7 level nguy hiểm Chỉ có thể là L.O.D game ( life or death game ) Thế nhá! * cái sumary mới rõ nhảm, thôi thì đọc rồi còm men tui mấy cái nhá! WARRING: cấm đọc chùa và lấy ý tưởng không phép, nếu phát hiện, ta sẽ drop truyện thẳng tay. Đừng để một cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể! Enjoin your life ♡

Level 0: L.O.D Game

Continue Reading on Wattpad
[12cs _ G...
by twicefish_
297
37
7
Wattpad