White Lies
By QueenVie_WP
41.1K
2.1K
289
 • General Fiction
 • boy
 • daughter
 • family
 • generalfiction
 • girl
 • heartache
 • love
 • revenge
 • sexy
 • tragedy
 • wattys2018
 • wattys2019
 • wild

Description

Sa edad na desi-siete ay napilitang umalis sa mansyong tinitirhan niya si Venice. Para takasan ang malupit na kapalarang sinapit ng pamilya niya sa tiyuhing si Dolfo asawa ng kaniyang Auntie Celeste. Her mother died at the car accident and his father killed by Dolfo. Dahil lang gusto nitong kamkamin ang yaman at buong hacienda na pinaghirapang palaguin ng kaniyang mga magulang. Pero hindi niya lubos akalain na siya ang pagbibintangan pumatay sa kaniyang sariling Ama. Kaya wala itong ibang pagpipilian kundi ang umalis at magtago. Habang tumatakas kay Dolfo ay napadpad siya sa isang Cargo ship na nagdadala ng iba't-ibang kargamento sa kabilang bayan. Doon nakaroon siya ng pagkakataong takasan ang kalupitan nito at sandaling magtago. Sumakay siya sa barko na walang paalam. Akala niya'y ligtas na siya ngunit nang pasokin niya ang mismong loob nang barko ay nahuli siya ni Ellwood Echeverri. Siya na nga ba ang magliligtas sa naka-ambang panganib na parating sa kanya oh, siya Ellwood na ang lalaking matagal na niyang hinihintay. Ang lalaking nababasa n'ya sa bawat pahina ng libro at tutupad sa kaniyang mala-fairytale na happy ending?

White Lies

Continue Reading on Wattpad
White Lies
by QueenVie_WP
41.1K
2.1K
289
Wattpad