Kamatayan o Kalayaan
By JSedrano
95
11
1
 • Poetry
 • buhay
 • buwis
 • dugo
 • filipino
 • kalayaan
 • kalungkutan
 • kamatayan
 • kapayapaan
 • mabuti
 • mali
 • marumi
 • masama
 • poems
 • sakit
 • tagalog
 • tama
 • tula

Description

Buhay na buwis o kalayaang marumi?

Iyong Ingatan

Continue Reading on Wattpad
Kamatayan...
by JSedrano
95
11
1
Wattpad