Đợi tóc thiếp...
By utkavitcon
7.6K
253
11
  • Short Story
  • codai
  • cungdau
  • hiendai
  • nguoc

Description

Vì nàng trẫm sẽ ngồi lên vị trí cao nhất của đất nước này. Vì nàng mà khuynh tâm thiên hạ. Trẫm sẽ để nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu của trẫm. Người phụ nữ của trẫm phải là người tôn quý nhất trên thế gian này. Tác Giả : Cố Hỷ Thước

[Truyện Ngắn] Đợi Tóc Thiếp Dài Đến Eo

Continue Reading on Wattpad
Đợi t?...
by utkavitcon
7.6K
253
11
Wattpad