Cùng Tùy Dương...
By Tsubaki
2.6K
33
9
  • Romance
  • tsubaki

Description

和隋炀帝恋爱的正确姿势 http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3227423 Bài này lại danh 《 bạo quân lại liêu lại ngọt 》《 hoàng hậu địa bàn luôn so trẫm đại 》《 ta ở Tùy triều làm thư ký 》 Giang sơn nhiều như vậy yêu, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng, sổ người phong lưu, còn xem sáng nay. Làm đại bạo quân tiểu thư ký, Hạ Thuẫn nhiệm vụ là: Đệ nhất, giám sát hảo bệ hạ công tác; Thứ hai, quản lí tốt bệ hạ hậu cung. Không đứng đắn văn án: Nếu hoàng thượng rốt cục cưới hoàng hậu, hôn sau: Lòng mang thiên hạ hoàng hậu: Đọc sách, biên sử, lập sơn môn Một mình trông phòng hoàng thượng: Vào triều, hạ triều, chờ hoàng hậu Nếu hôn sau có hài giấy: Lòng mang thiên hạ hoàng hậu: Du học, kiếm tiền, dưỡng cả nhà Một mình trông phòng hoàng thượng: Vào triều, hạ triều, mang đứa nhỏ Cuối cùng, hắc hóa hoàng thượng đi ra ngoài tìm lãng bay lên hoàng hậu. Bối cảnh khóc té xỉu đại thần

Phần 1

Continue Reading on Wattpad
Cùng Tù...
by Tsubaki
2.6K
33
9
Wattpad