His Untamed Brat (H...
By itsmoodymind
812.0K
33.4K
10.6K
 • Romance
 • architect
 • brat
 • gay
 • lgbt
 • lovewins
 • possessive
 • revenge
 • romance
 • straight
 • transgender
 • wattys2020

Description

Like a typical bratenella, Blythe Gia Gomez loves to do rebellious things and gives zero fuck. Kayang kunin lahat sa isang pitik lamang ng daliri, buhay prinsesa kung maituturing. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang pagdating ng taong babago at hahadlang sa mga dating gawain niya. At ang ikina-saklap pa'y suportado ito ng kaniyang ama. Paano niya ito kakalabanin kung mismong ang puso niya ay sumusuko na? Hate to love. Love to promises. Promises turned to broken promises. Secrets and betrayal. Everything comes to an end. But every ending has a new beginning. For a more powerful, bratty as ever and with vengeance, Blythe Gia Gomez. WARNING: THIS STORY IS NOT SUITABLE FOR READERS BELOW 16/ NARROW MINDED PEOPLE/ HOMOPHOBICS/ BIGOTS. THIS IS A MAN X TRANSGENDER STORY. ALL RIGHTS RESERVED 2018 ©ITSMOODYMIND

Prologue

Continue Reading on Wattpad
His Untam...
by itsmoodymind
812.0K
33.4K
10.6K
Wattpad