Dasal
By justarlo
2.4K
133
12
  • Horror
  • dasal
  • multo

Description

"Dasalan mo ako at lahat kayong naririto ngayon. Para maging madali sa akin ang maangkin ang inyong mga kaluluwa. Lahat kayong may huwad na pananampalataya."

Dasal

Continue Reading on Wattpad
Dasal
by justarlo
2.4K
133
12
Wattpad