Wastong Gamit (Comp...
By MsHanuelkim
12.1K
424
55
 • Non-Fiction
 • afo
 • bluemaiden
 • book
 • complete
 • fwa2018
 • grammar
 • haveyouseenthisgirl
 • jonaxx
 • jonaxxstories
 • kidlatawards2018
 • kilig
 • learn
 • maxinejiji
 • newlesson
 • nonfiction
 • temenos
 • tips
 • wastonggamit
 • wattys2018
 • writing
 • writingstories
 • writingtips
 • yam-yam28

Description

Matuto ng mga dagdag kaalaman tungkol sa wastong gamit ng mga salita, kataga, pananda at marami pang iba. Kung nais niyo pang madagdagan pa ang inyong mga kaalaman upang makasulat ng isang maayos at magandang kuwento sa wikang Filipino. Ito ay magandang libro upang iyong basahin. https://my.w.tt/yDUbk94ebN

đź‘‘Author's Noteđź‘‘

Continue Reading on Wattpad
Wastong G...
by MsHanuelkim
12.1K
424
55
Wattpad