Trọng Sinh Bát L...
By tieuquyen28_3
7.1K
54
22
  • General Fiction
  • trọng-sinh

Description

Trọng Sinh Bát Linh Hảo Chủng Điền Chiết Nhĩ Miêu Convert: tieuquyen28 Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=150643 A Lý Văn Học Võng VIP2018-04-08 kết thúc. Sống lại một thế Lâm Ly Nhi chỉ có một mục tiêu, đó chính là câu dẫn đời trước tránh không kịp cao lãnh nam thần -- Tần Lạc Khuynh. Tại dùng sức cả người bản lĩnh sau, nhìn như trước cách chính mình không xa không gần nam thần, Lâm Ly Nhi tỏ vẻ truy phu chi lộ từ từ trưởng, chí ít phải nghỉ ngơi một lát. Lại chưa từng nghĩ nam thần cho rằng nàng trên đường buông tay, trực tiếp đưa tới cửa. . . Tiểu kịch trường: Lâm Ly Nhi: "Kết hôn sau ngươi sẽ tìm tiểu tam sao?" Tần Lạc Khuynh: "Nếu lão bà là ngươi kia sẽ không." Lâm Ly Nhi: "Nếu không phải ta đâu?" Tần Lạc Khuynh: "Ngươi chính là cái kia tiểu tam!" Lâm Ly Nhi: ". . ."

Phần 1

Continue Reading on Wattpad
Trọng S...
by tieuquyen28_3
7.1K
54
22
Wattpad