Lust and Found (Boo...
By frozen_delights
6.2M
18.4K
2.2K
 • General Fiction
 • completed
 • filipino
 • generalfiction
 • hotguys
 • love
 • lovers
 • lovestory
 • lust
 • pastlove
 • rich
 • romance
 • secrets
 • spg
 • tagalog
 • taglish

Description

"I'm pregnant." Saglit na napamaang si Vincent sa sinabi ni Krista. Bagama't inaasahan na ng dalaga ang magiging reaksyon nito sa katatapos niya pa lang ipahayag ay labis niyang ikinatulig ang sumunod nitong sinabi. "Get rid of it." And that was the last day they saw each other. Fast forward. Makalipas ang pitong taon ay muli silang nagkita. Isang malalim na pilat ang iniwan ni Vincent hindi lang sa puso ni Krista kundi maging sa buo niyang pagkatao. Pero sa kabila niyon ay hindi maitatangging naroroon pa rin ang init ng pagnanasang minsan na nilang natagpuan sa isa't isa. Ang tanong: sapat na ba 'yon upang muli niyang ikulong ang sarili sa isang walang katiyakang relasyon?

The Painful Goodbye

Continue Reading on Wattpad
Lust and...
by frozen_delights
6.2M
18.4K
2.2K
Wattpad