Wild Card
By etemperancy
180
13
0
  • Fanfiction
  • angst
  • drabble
  • persona
  • protagshipping
  • tragedy
  • wildcardshipping

Description

The Fool (Kẻ ngốc) trong bộ bài Tarot: Khởi đầu, Tự nhiên,... Ngốc nghếch, Liều lĩnh,...

Thông tin

Continue Reading on Wattpad
Wild Card
by etemperancy
180
13
0
Wattpad