More Than I Feel In...
By PHR_Novels
390.5K
5.3K
143
  • Romance
  • feeling
  • jelainealbert
  • love
  • phr
  • preciousheartsromances

Description

More Than I Feel Inside By Jelaine Albert "Whatever happens, even if my heart stops beating, it will not stop from loving you." Unang beses pa lamang na nagtama ang mga mata nila, alam na ni Althea na umiibig na siya kay Gabriel. At wala na siyang ibang pinangarap kundi ang maging kanya ang binata. Nangyari naman ang inaasam niya; she became Mrs. Gabriel Vasquez. Ngunit sa pangalan lamang sila naging mag-asawa dahil labis na kinasuklaman ni Gabriel si Althea. Iyon ay dahil isang kasunduan lamang sa pagitan ng mga magulang nila ang nangyaring kasalan at si Althea ang labis na sinisisi ni Gabriel sa bagay na iyon. Despite everything, she still loved him and she would take every risk to make him love her, too. And fate had been so kind to her. He fell in love with her, too. Subalit kung kailan may katugon na ang damdamin niya kay Gabriel, saka naman niya nalaman na nasa panganib ang kanyang buhay na nakatakdang maglayo sa kanya sa asawa. Will fate still be on her side?

Chapter 1

Continue Reading on Wattpad
More Than...
by PHR_Novels
390.5K
5.3K
143
Wattpad