Ganti
By LoverhMokho
33.5K
656
8
  • Mystery / Thriller

Description

Ano ang gagawin mo kung ang nabili mo na gamit ay pagmamay ari ng isang hindi pangkaraniwang tao? Paano kung ang kapalit ng gamit na yun ay buhay mo? Ibabalik mo ba ito sa kanya o hihintayin mong patayin ka nya? Sino ang makakaligtas sa mga kaibigan ni Jane at paano nila masusugpo ang isang masamang spiritu?

Ganti

Continue Reading on Wattpad
Ganti
by LoverhMokho
33.5K
656
8
Wattpad