[Vong Tiện] Cố...
By grosgibier
19.0K
1.5K
143
  • Fanfiction
  • dongnhan
  • madaotosu
  • vongtien

Description

Tên gốc: Quân Huấn Đích Cố Sự 军训的故事 Tác giả: Ngã Sư Thúc Lai Liễu 我师叔来了 Thể loại: Siêu đoản văn, hài, quân nhân Edit + Beta: G Nguồn: http://world094713.lofter.com/post/1e0c7f7f_c85e688 Warning: Truyện chưa có sự cho phép của tác giả và bản dịch phi thương mại, vui lòng KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG IN ẤN!!! :> @G

Day 1

Continue Reading on Wattpad
[Vong Ti?...
by grosgibier
19.0K
1.5K
143
Wattpad