Teen Clash (Boys vs...
By iDangs
170.3M
3.5M
890.5K
  • Teen Fiction
  • barkada
  • friendship
  • humor
  • idangs
  • school
  • teenclash
  • teenfiction

Description

Sa Kingdom High kung saan magkakaaway ang mga lalaki at babae, posible bang may mabuong relasyon at pagkakaibigan? (Completed. Published under Pop Fiction.)

Teen Clash: Boys vs. Girls

Continue Reading on Wattpad
Teen Clas...
by iDangs
170.3M
3.5M
890.5K
Wattpad