The Broken Prince
By TiesAndLacesSeries
49.9K
2.5K
325
  • Romance
  • bjorne
  • ceo
  • chloe
  • jax
  • lance
  • sweetheart
  • tiesandlaces
  • warren
  • wattys2018

Description

Sa batang edad, naranasan na ni Chloe kung gaano kasarap ang magmahal. Wala na syang mahihiling pa sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Warren. Kontento na sya sa kung ano at kung saan lang sya kayang dalhin ng binata sa tuwing nagdedate sila. Madami ang nagtaka at nagtaas ng kilay sa relasyon nila. Dahil, siya, si Chloe Madriaga, the Campus Sweetheart, fell in love with the Nerd? Kaya nga bang panindigan ang pagmamahalan nila, kung ang pangarap naman ng binata ang mawawala? ALL RIGHTS RESERVED. This book contains material protected under International and Federal Copyright Laws And Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author. All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. Copyright ©J A C E E

Meet the Men in Ties

Continue Reading on Wattpad
The Broke...
by TiesAndLacesSeries
49.9K
2.5K
325
Wattpad