Con ta có chín ba...
By xavienconvert
11.4K
173
30
  • Romance
  • s-xuyên-nhanh
  • s-đam-mỹ

Description

Tấn giang siêu cao nhân khí VIP2017-11-13 kết thúc Văn vẻ tích phân: 380,357,440 Xuyên nhanh - 1×1 - Sinh tử - HE Văn án Thân là ba nghìn giới đệ nhất chiến sĩ thi đua, Đỗ Thành Lễ đạt thành lớn nhất thành tựu chớ quá với đem mình cắt thành bát khối, Sau đó, thành công chữa khỏi bất đồng vị diện tám tâm thần mất trí nhân vật phản diện. Công thành lui thân sau, hắn chỉ có một vấn đề: ai đem ta bụng làm đại? Đỗ Thành Lễ: ta muốn mở ra, lấy ra. Hệ thống: có thể, nhưng là tu vi toàn phế. Đỗ Thành Lễ: kia sinh ra đến. Hệ thống: không có một cái khác ba ba tư ♂ dưỡng, sinh không xuống dưới. Đỗ Thành Lễ: bát tuyển một, ta kháo đoán? Hệ thống: không bằng nắm cưu? 【 một câu giới thiệu vắn tắt: 8 cái chồng trước theo giúp ta an ♂ thai 】 【 công tác cuồng tu luyện cuồng · nhân phẩm thực hảo phân liệt thụ X các loại nhân vật phản diện thuộc tính tinh phân công 】 【 tô thích sủng, một lời không hợp liền Tu La tràng 】 Cuối cùng đều sẽ dung hợp, thụ là cùng một người, công cũng là cùng một người. Một cái cắt miếng ta như thế nào cứu vớt một cái cắt miếng ngươi câu chuyện ^_^

Phần 1

Continue Reading on Wattpad
Con ta c?...
by xavienconvert
11.4K
173
30
Wattpad