Four Sandovals and...
By xMaligaya
70.8K
2.3K
175
 • Romance
 • family
 • filipinoromance
 • friendship
 • love
 • lovetriangle
 • maligaya
 • romance
 • sandoval
 • schoolromance
 • series
 • tagalogfiction
 • tagaloglovestory
 • tagalogromance
 • youngadult

Description

[Formerly known as Four Princes and I] Si Joy Palmes ay isang promdi na nag-aaral sa isang prestihiyosong unibersidad sa siyudad ng Liazarde. Masaya na siya sa simple at ordinaryong buhay-estudyante ngunit nang makilala niya ang apat na magpipinsan na Sandoval ay biglang nabago ang takbo ng kaniyang buhay. Napatira siya sa iisang bahay kasama ng apat hanggang sa magkaroon siya ng espesyal na feelings para kay Jeremiah, isang notorious womanizer. Ngunit hindi niya nakamit ang love story na kaniyang hinahangad nang magsimula siyang malito. Sino kaya kay na Bryan, Benj at Jeffrei ang dahilan ng pagdadalawang-isip ng kaniyang pusong marupok? Si Jeremiah pa rin ba ang pipiliin niya hanggang sa huli o mayroon nang ibang aangkin sa kaniyang puso? ~×~ Date Published: November 19, 2017 Date Finished: August 05, 2018 Date Revised: September 09, 2023 A novel written by Maligaya Sandoval Cousins Series 1 Book 1

DISCLAIMER

Continue Reading on Wattpad
Four Sand...
by xMaligaya
70.8K
2.3K
175
Wattpad