[Du Châu FanFic] ?...
By heroin0812
3.9K
383
356
  • Fanfiction
  • duchâu
  • hoàngcảnhdu
  • hứangụychâu
  • kiếmhiệp
  • longfic
  • thượngẩn
  • yuzhou

Description

Author: Ren (It's me). Editor: NuNu. Rating: M / NC-17. Pairing: Du Châu couple. Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Gernes: Cổ trang, kiếm hiệp, ngược, HE. Summary: Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại chẳng chịu quên họ. -

Quyển I - Chương 1: Nghịch lý.

Continue Reading on Wattpad
[Du Châu...
by heroin0812
3.9K
383
356
Wattpad