[Gilenchi]Hai ơi...
By Rot_CaCa
25.1K
1.7K
326
  • Romance
  • pupucon
  • shadow

Description

Hai con người hai tiếng gọi một tình Yêu cho nhau vỏn vẹn hai chữ:"Hai ơi!" _Câu chuyện này hơi xíu giống về mặt gia đình của chuyện " Em Có Chắc Là Khong Yêu Tôi" _Còn về tình yêu của họ giống như tựa de vậy:"Hai ơi! Em Yêu Hai" Vậy mình cũng không nói gì thêm...mọi người đọc nhá❤️❤️❤️

Chap 1: Gia biến và lưu lạc

Continue Reading on Wattpad
[Gilenchi...
by Rot_CaCa
25.1K
1.7K
326
Wattpad