The Governor (Del F...
By SiMarcoJoseAko
1.6M
52.7K
9.8K
  • Romance
  • generalfiction
  • marcojose
  • romance
  • series1

Description

Nikolas Matteo Del Franco is the eldest son of former Governor Leonardo Del Franco and veteran actress Emilia David. He grew up with people expecting him to be like his father. Lahat ng kanyang gagawin ay pinapanood ng maraming mga mata. He wanted to be a pilot but his father did not allow him to choose for himself. Nabuhay siya sa utos at gusto ng ama at ginawa niya ang lahat para sa ikasasaya ng kanyang pamilya. At the age of twenty nine, he became the Governor of Vigo Del Mar. Ibinuhos niya ang lahat ng kaya niyang gawin para marating ang nais ng pamilya niya para sa kanya. He built his own reputation and outreached everyone's expectation. His father wanted him to marry a young lady from a political family, pero hindi na niya iyon gusto. Tutol siya sa gusto ng ama na ito ang pumili ng babaeng mamahalin niya. Until he met Yvanna, a known journalist who always makes news articles against him. Wala atang artikulong ginawa ang dalaga na pabor sa kanya. Her influence to media started people to question him. She's a malware for Nikolas and in order to stop her from making baseless issues about him, he did something that will change her life forever.

The Governor

Continue Reading on Wattpad
The Gover...
by SiMarcoJoseAko
1.6M
52.7K
9.8K
Wattpad