[Truyện ngắn]...
By kawaiscorpio
2
0
0
  • Short Story
  • chialy
  • kho
  • matmat
  • yeu
  • đầu

Description

Một kẻ vì người mình yêu mà sẵn sàng hy sinh đến tận cùng , bất chấp cả quy luật không gian lẫn thời gian, vượt qua cả ranh giới sống còn đã được ông trời sắp xếp.

Ký Ức Đau Thương

Continue Reading on Wattpad
[Truyện...
by kawaiscorpio
2
0
0
Wattpad