Falta de Alma
By BonitaBabyy
24.9K
957
208
  • Historical Fiction
  • bahaynapula
  • bonitababyy
  • casarojo
  • historicalfiction
  • timetravel
  • wattys2018

Description

Kamamatay pa lamang ng katawan ni Alma at dahil sa matinding hinagpis ni Conchita ay napilitan siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang tinalikuran. Ang pagtawag sa kaluluwa ng namayapa. Nang manumbalik ang buhay ni Alma ay gayon na lang ang pagtataka ni Conchita nang ibang-iba na ito sa pananalita at kilos at doon lang niya napagtanto na ibang tao pala ang nakabalik sa katawan ng kanyang anak na si Alma. Wala siyang nagawa kundi pagpanggapin ito bilang si Alma Ilusorio. Nasaan si Alma at paano niya maitatama ang kamaliang sana'y hindi na lang niya ginawa?

Simula

Continue Reading on Wattpad
Falta de...
by BonitaBabyy
24.9K
957
208
Wattpad