My Drummer Boy [AVA...
By Nikkidoo
1.4M
17.6K
1.1K
 • Romance
 • again
 • bma
 • boy
 • crush
 • drummer
 • kilig
 • mdb
 • mine
 • school
 • teen

Description

Revised Edition © 2014. [Filipino/Tagalog] Si Luna Reyes ang presidente ng pinakamataas na organisasyon sa paaralan, ang Student Council. Responsibilidad niya ang anumang bagay na may relasyon sa eskwelahang kanyang pinamumunuan. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng transferee galing America. Sakit sa ulo at pasaway. Iyan si Jessie Wright. Magkabilang dulo ng mundo ang kanilang ginagalawan at tila bomba at dinamita kapag sila'y nagtatama. Bilang pangulo ng organisasyon ay magawa kaya niyang makontrol ang baguhang ito? O sa pamamagitan ng pagtugtog nito ng drums ay hindi inaasahang mabihag nito ang kanyang puso? NOTE: Basahin ang Author's Note sa dulo ng story! :)

FOREWORD

Continue Reading on Wattpad
My Drumme...
by Nikkidoo
1.4M
17.6K
1.1K
Wattpad