25 Days Later
By helenedelmundo
236
5
0
  • Romance
  • 25
  • mortician
  • msv
  • xxv

Description

Sa pananaw ni Luke Paraiso, hindi dapat ginagawang komplikado ng pakikipagrelasyon ang buhay ng tao. It is complicated as it is already. Kaya ang rule niya, dapat hanggang twenty-five days lang ang pakikipag-date pagkatapos, goodbye na. Sa opinyon niya, iyon ang perfect number of days para ma-enjoy ng isang babae at isang lalaki ang company ng isa't isa nang hindi nabo-bore at hindi rin ganoon kalaki ang emotional investment. Hindi romantic si Tammy Inarez, sadyang curious lang sa buhay. At isa sa nakapukaw ng curiosity ng dalaga ang dating scheme ni Luke. So nag-volunteer itong maka-date niya sa loob ng twenty-five days. Hindi iyon seryosohan at para lang silang naglalaro. Pero may nangyaring mali. Twenty-five days later, Luke was left with a hollow in his chest and big questions in his mind. This story will be released during MIBF 2017 as part of the 25th Anniversary Collaboration project of MSV. For ebook, check out www.ebookware.ph Paperback copies will be available in all major bookstores by October, 2017. Salamat po.

Prologue - Day 26

Continue Reading on Wattpad
25 Days L...
by helenedelmundo
236
5
0
Wattpad