[BHTT - HH] [EDIT...
By bachduphi
340.9K
24.9K
1.9K
  • General Fiction
  • 1x1
  • bachhop
  • bh
  • bhtt
  • edit
  • phongnguyetbac

Description

Bách hợp tiểu thuyết (GL) Tác phẩm: Duyên tới là Lang Quân. Tác giả: Phong Nguyệt Bạc. Thể loại: GL, huyền huyễn, thần tiên, tình hữu độc chung, HE. Couple: Tư Đồ Ngu x Mộ Dung Ly Túc, Mộ Dung Tương x Thanh Trạc. Editor : Bạch Du Phi. Độ dài : 84 chương. ------------------ Lịch up truyện: Thứ 3-5-7 hàng tuần.

┣Văn Án┫

Continue Reading on Wattpad
[BHTT - H...
by bachduphi
340.9K
24.9K
1.9K
Wattpad