[Serie][KookGa] Ful...
By mypurpleday
2.0K
192
16
  • Random
  • army
  • bighit
  • bts
  • jungkook
  • kookga
  • suga
  • sukook
  • yoongi
  • yoonkook

Description

Mỗi một bài hát sẽ là một câu chuyện tình yêu của Jeon Jungkook và Min Yoongi :)))

I Like It

Continue Reading on Wattpad
[Serie][K...
by mypurpleday
2.0K
192
16
Wattpad