ASTIGS
By ejiev_2000
130.3K
8.5K
611
  • Romance
  • aldub
  • completed
  • lovestory
  • mainchard
  • romance

Description

Sa mundong ito, iba iba ang uri ng tao. Iba-iba ang kinalakihan pati na uri ng pamumuhay. Magkakaiba man, isa lang ang sigurado may lugar ang pag-ibig sa puso mo. Sa pagtahak ni Maya at Joax sa daan ng buhay magkukrus ang kanilang landas. Mahahanap kaya nila ang lugar nila sa mundo ng magkaaway o magkasangga?

Chapter 1 - Sa Palengke

Continue Reading on Wattpad
ASTIGS
by ejiev_2000
130.3K
8.5K
611
Wattpad