[Đồng nhân Ỷ...
By Meovangkute
845
12
2
  • Fanfiction

Description

Văn án Triệu Mẫn × Chu Chỉ Nhược Cảm thấy Mẫn Mẫn tương đối công Có vô cùng một số ít thiệp cập "Xạ điêu ba bộ khúc" trước hai bộ nội dung Án bản thân tính tình viết Kịch tình tham chiếu nguyên tác cùng 03 hãy kịch truyền hình, còn có nguyên sang, có thể viết đến kia coi là kia, tận lực không ra bại lộ Lần đầu viết văn, có thể sẽ hữu dụng từ sai lầm cùng ngữ pháp sai lầm, mong rằng bao dung . 【 vẽ ý 】 nguồn gốc là: Mẫn Mẫn: mean- ý; chỉ nếu: draw- vẽ Cứ như vậy dịch âm + dịch ý, ta thấy phải vô cùng hay Nội dung nhãn: võ hiệp cổ điển tên Tìm tòi mấu chốt chữ: nhân vật chính: Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược ┃ phối giác: Trương Vô Kỵ chờ ỷ thiên nhân vật ┃ kỳ tha: bách hợp đại pháp hảo

Phần 1

Continue Reading on Wattpad
[Đồng...
by Meovangkute
845
12
2
Wattpad