[ CHUYỂN VER ] (M...
By YugyeomLakim
4.3K
405
49
  • Fanfiction

Description

Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ, 1×1, HE Sau khi đi xa về Chân Vinh bí mật quay về nhà thì bắt gặp cảnh anh chồng của mình đang lên giưởng với người con trai khác, hai người choảng nhau một trận rồi chia tay... Ơ mà chia thật sao, đã nói ra nước ngoài lĩnh giấy chứng nhận mà?

Bắt Gian Tại Giường.

Continue Reading on Wattpad
[ CHUYỂ...
by YugyeomLakim
4.3K
405
49
Wattpad