Our Asymptotic Love...
By UndeniablyGorgeous
30.4M
776.8K
1.0M
 • Historical Fiction
 • 17thcentury
 • action
 • adventure
 • completed
 • drama
 • fantasy
 • historicalfiction
 • humor
 • past
 • philippines
 • precolonial
 • present
 • romance
 • spanishera
 • wattys2020

Description

Prequel of "I Love You since 1892" Pilit hinahanap ni Aleeza ang mga kasagutan sa mga kakaibang panaginip at pakiramdam na nararanasan niya sa tuwing bumubuhos ang ulan at sa tuwing nakikita niya ang estrangherong naghahatid ng magkahalong saya at lungkot sa kanyang puso: si Nathan. Magagawa kaya nilang maitama ang pagkakamali ng nakaraan upang maiwasan ang trahedyang dulot ng bawal na pag-ibig na nagsimula pa noong una at nagpapatuloy kahit ilang siglo na ang nakalipas? O hanggang sa panahon bang ito ay hindi pa rin nila mababago ang nakasulat sa kanilang kapalaran? A story that will look back from its past and present. Will the lines connect them for the second time around? or Will history repeats itself? [Next: "Bride of Alfonso"] Date Written: May 06, 2017 Date Finished: November 12, 2017

Panimula

Continue Reading on Wattpad
Our Asymp...
by UndeniablyGorgeous
30.4M
776.8K
1.0M
Wattpad