Dispareo
By TwinFlame96
7.0K
703
127
 • Fantasy
 • dimension
 • drama
 • emotion
 • fantasy
 • growth
 • love
 • mystery
 • paranormal
 • power
 • spiritual
 • supernatural
 • weapons

Description

Sa gitna ng dilim na bumabalot sa kalawakan, may isang mundong nabuo at napaligiran ng pitong araw mula sa kalangitan. Dumaan ang maraming siglo, lumipas ang maraming panahon, nanatiling tahimik ang itinuring na kumikinang na mundo. Ngunit sa isang hindi inaasahan, isang kaluluwang naligaw ng landas ang itinulak ng kasakiman na naging dahilan upang ang mga pinangangalagaang araw, at ang dating kumikinang na mundo sa gitna ng napakadilim na kalawakan ay pumusyaw at nawalan ng kinang. At sa kabilang dako ng napakalayong mundo, makikita ang mundo ng mga tao. Mga nilalang na siyang naging mapayapa din gaya ng kumikinang at pinagpalang mundo. Ano ang magiging papel nila sa pagbabalik ng mga nawalang araw? Bakit sa kabila ng distansya nila, sila pa rin ang pinili maging tagapagligtas ng... DISPAREO

Prologue

Continue Reading on Wattpad
Dispareo
by TwinFlame96
7.0K
703
127
Wattpad