POSSESSIVE 17: Hunt...
By CeCeLib
44.0M
884.1K
191.8K
 • General Fiction
 • erotic
 • fake
 • farm
 • hot
 • lies
 • maid
 • possessive
 • romance
 • series
 • sexy
 • work

Description

WARNING: SPG | Mature Content Inside | R-18 SYNOPSIS: She met him in the club. She likes him even before she met him. They got drunk, they dance to the rhythm of dirty music, talk some nonsense and then they end up in a Hotel room. She happily gave him her precious virginity but when morning came... She was forgotten. Pagkalipas ng ilang linggo, nakita niya ulit ang lalaki. Pero sa pagkakataong ito, hindi iyon sa ilalim ng iba't-ibang ilaw na nagkikisapan. Sa pagkakataong iyon, ito ang amo niya at siya ay isang katulong sa mansiyon nito. At para dagdagan ang kamalasan niya, hindi siya nito maalala. But what happens when he started noticing her? Would she end up lying to him? And what happen when she runs out of lies and he stops believing her?

SYNOPSIS

Continue Reading on Wattpad
POSSESSIV...
by CeCeLib
44.0M
884.1K
191.8K
Wattpad