Sreafn Stories

Refine by tag:

1 Story

Defy Thy Heart by screafn
#1
Defy Thy Heartby sᴄʀᴇᴀғɴ
Hindi alam ni Ynes Ramira Layco kung anong aasahan sa dalawang buwang bakasyon niya sa Ilocos Sur. Ito ang unang beses niyang pagpunta sa probinsiya at ang unang pagkaka...