Paghihintay Stories

Refine by tag:

4 Stories

Bisikleta sa Dapit-Hapon by HachiCo086
#1
Bisikleta sa Dapit-Haponby Maya.
Ang isang tipikal na high school para sa isang binatang si Hachi ay tapos na. Hindi gaanong napuno ng masasayang alaala ang kahit na isa man lang sa kaniyang mga araw s...
ISANDAANG TULA by IceGracias
#2
ISANDAANG TULAby 𝘌𝘭𝘦𝘧𝘵𝘩𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘏𝘦𝘢𝘵...
Nagmahal . . . Naghintay . . . Ginawa kang paksa. Minahal kita sa hindi inaasahang oras Hindi napansin ang oras na lumilipas Sa tuwing kausap ka'y puso'y umaalpas. Dumat...
ExSpecto by 5182eididify
#3
ExSpectoby Felmo Rodriquez
Paghihintay... Paano mo nga ba masasabing mahal ka ng isang tao, kung sa kasalukuyan ay may mahal syang iba?