Mangiiwan Stories

Refine by tag:

4 Stories

Inside Your Heaven  by eahmz_11
#1
Inside Your Heaven by eahmz
❗ WARNING ❗🔞 Not suitable for young readers and sensitive minds.this book may contains strong and potentially offensive language highly explicit and excessive sexual a...
Mas Pinili ang Mali by msblueSHAYNE_17
#3
Mas Pinili ang Maliby Shayne Marie Popa
Tula para sa mga iniwan at nangiwan.
Completed
Someone's Always Saying Goodbye by Babob30
#4
Someone's Always Saying Goodbyeby Hannah Lei Atienza
Annyeong! :) Sorry sa mga typos and wrong grammar. This is my first story so 'wag kayong umasang katulad 'to ng mga story na nababasa niyo. Eto ay sarili kong gawa. Wala...