Arrja Stories

Refine by tag:

1 Story

Araw at gabi pagibig ay maghihintay  (Gabru) by romarror
Araw at gabi pagibig ay maghihinta...by romarror
Si Ruru at Gabbi ay kaunti lamang kapag nakilala nila ang kanilang mga magulang. Ang kanilang mga Magulang ay napopoot sa isa't isa Ruru ang nawala sa kanyang alaala at...