Და-ძმა Stories

Refine by tag:

2 Stories

ნოემბრის გოგო by scorpion_n
ნოემბრის გოგოby erigom
ის ჩემი ნოემბრის გოგო იყო... *** 1/1
impossible by onedirectionbts001
impossibleby onedirectionbts001
-მეშინია.ჯიმინ მეშინია... - რისი ?! -ყველაფრის . ჩვენი , მათი ... -მე არა . - რრ..რატომ ?! - მე ვიბრძოლებ , გპირდები რომ ვიბრძოლებ ...